Liigu edasi põhisisu juurde

Konkursi struktuur

Ideede esitamine

Ideede esitamine avaneb veebruar 2024. KIKi ja Kliimaministeeriumi töötajatest moodustatud hindamiskomisjon valib laekunud ideedest välja kuni 18 ideed. Lisaks valib hindamiskomisjon välja viis ideed, mis osalevad rahvahääletusel. Rahvahääletuse tulemusel valitakse välja kuni kaks ideed, mis pääsevad edasi kiirendi järgmisesse etappi.

TOP 15

Kõikidele TOP15 hulka pääsenutele toimub kahepäevane tasuta koolitusseminar "Negavatt Boot Camp" idee paremaks sõnastamiseks, esitlemiseks ning arendamiseks. Etapi lõpus koostab iga meeskond kirjaliku projektikavandi KIKi poolt etteantud vormis, mille põhjal valib Negavati žürii välja kuni 10 paremat ideed, mis pääsevad järgmisesse etappi.

TOP 10

KIK sõlmib TOP10 hulka jõudnud võistkondade esindajatega stipendiumilepingu, mille alusel saab iga võistkond oma käsutusse 1000 eurot, millega rahastada ideede väikesel skaalal testimist. Meeskonnad saavad oma idee arendamiseks kasutada ekspertide ning koolitajate abi. Etapi lõpus koostab iga meeskond kirjaliku projektikavandi KIKi poolt etteantud vormis. Lisaks loob iga võistkond 2-3 minutilise videoklipi oma projekti tutvustamiseks. 

Võitjate väljakuulutamine ja rahastamine

Juunis korraldab KIK Negavati kiirendi finaalürituse, kus võistkonnad astuvad žürii ette. KIK kuulutab välja kolm võitjat, keda auhinnatakse projektide realiseerimiseks kuni 10 000 euroga. Võitjaid premeeritakse täiendava rahalise stipendiumiga kokku kuni 1000 eurot ühe meeskonna kohta ning toetajate poolt välja pandud eriauhindadega.
 

Küsimused ja vastused

Ideid saavad esitada kõik, kelle meeskonnaliikmed on ideede esitamise ajal vanusevahemikus 18-30 eluaastat. Meeskonnas peab olema vähemalt kaks liiget. 

Meeskonda peab kuuluma vähemalt kaks liiget. Ülempiiri meeskonna suuruse osas seatud ei ole. 

Kiirendisse oodatame ideetasandil või varajases algusjärgus ettevõtmisi.
Negavatile esitatava idee puhul võib tegu olla nii toote/teenusega, mis aitab säästa ressursse või algatusega, mis aitab suurendada ressursisäästualast teadlikkust. Ressursse on võimalik säästa nt elektri ja soojuse näol, kuid lisaks on võimalik ressursse säästa ka teistes valdkondades nagu transport, toit, jäätmed, riided, vesi, paber, aeg või muud ressursid.

Võitjad selgitab välja Negavati zürii, kes kohtub meeskondadega kahel korral - sama žürii valib välja nii TOP10 kui ka võitjad. Žüriil on hindamise aluseks hindamisjuhend, mida tutvustame eelnevalt ka kiirendis osalejatele. 

Kui sinu idee valitakse kiirendi TOP10 hulka, siis anname igale meeskonnale idee testimiseks ja arendamiseks 1000 eurot. Arendusraha eesmärk on anda võimalus idee väikeses mahus käimalükkamiseks, sealjuures ennetamaks võimalikke tekkivaid probleeme.

Ei, kindlasti mitte! Negavatile ootame kõiksuguseid ided, mis aitavad kaasa ressursside säästmisele ning meie looduskeskkonna hoidmisele. 

Võiduraha on mõeldud idee elluviimiseks. Võiduraha saab kasutada vaid ideega seotud kulude katteks. Projekti lõppedes peab tehtud kulude kohta esitama aruande ning juhul kui kogu võiduraha ära ei kasutatud, kuulub kasutamata osa tagastamisele. Kõigi võitjatega sõlmitakse toetuse andmise ja kasutamise leping, kus on ära toodud täpsemad tingimused ning võiduraha kasutamise tähtaeg.

Boot camp on TOP15 hulka jõudnud meeskondadele mõeldud kahepäevane koolitus, kus saab koolitajaga koostöös teha ajurünnakuid oma ideede paremaks struktureerimiseks, lihvimiseks, edasiarendamiseks ning kus toimuvad temaatilised ettekanded projektijuhtimise, oma idee turundamise jm idee elluviimiseks vajalikel teemadel.

Kahjuks mitte. Ideed esitades pead olema valmis selle ka päriselt ellu viima.

Ideede esitamine algab veebruaris ning lõpuaeg on hooajati erinev. Hoia silma peal meie kodulehel & sotsiaalmeediakanalitel!

Transpordi, toitlustuse ning ööbimise pärast ei ole vaja muretseda, sest selle eest hoolitseme meie. Nii boot camp'is kui ka koolitustel peab kohal olema vähemalt üks meeskonnaliige, kuid soovitame alati tulla koos kogu meeskonnaga, sest mitu pead on ikka mitu pead.

Jah. Esita kasvõi kümme, kuid arvesta, et alates TOP15 etapist, saab iga inimene osaleda ainult ühe meeskonna töös.