*Negavatt on teoreetiline energiaühik, mis väljendab säästetud energiavõimsust.
Negavatt on 18-30 aastastele noortele suunatud roheideede konkurss, mille peaauhind on 10 000 eurot oma idee elluviimiseks.
Negavati VIII hooajal esitati 113 roheideed! TOP20 pääsenud meeskonnad teeme teatavaks 9. märtsil!
 
mini Negavatt on algklasside noortele suunatud videokonkurss, mis otsib igal hooajal noorte nutikaid lahendusi mõnele keskkonnaprobleemile. 
Järgmine mini Negavatt konkurss stardib oktoobris 2021. 

 

 

 

UUS!

UUS!

Negavatile esitati 113 roheideed!


 

Uudised

25.02.2021

Rekord! Negavati konkursile laekus 113 roheideed

Negavati konkursile laekus kaheksandal hooajal rekordiliselt 113 ideed. Peagi selguvad neist 20 parimat, kes saavad osaleda sisukas koolitusprogrammis ja hakkavad jahtima konkursi 28 000 eurost auhinnafondi oma idee elluviimiseks. 

Negavati projektijuht Anni Raie rõõmustab, et konkurss on saavutanud igati oma eesmärgi ja tuntuse noorte seas, andes neile võimaluse välja tulla mõtete ja ideedega, mis neid täna keskkonnateemadel kõnetavad ja mille üle nad südant valutavad. „Selle aasta ideed on taas väga eriilmelised ulatudes ehitusest ja inseneeriast kuni teenusedisaini ja kirjanduseni. Konkursile saabus tänavu rohkesti kampaaniaid ning tegevusi, millega soovitakse suurendada keskkonnateadlikkust, näiteks on mitmed ideed seotud toiduraiskamise ning erinevate jagamisplatvormide loomisega,“ selgitab ta.   

Raie lisab, et noored valutavad veel südant näiteks ühekordsete pakendite kasutamise ja kohaliku lambavilla äraviskamise teemadel ning üllatuslikult on mitmed ideed seotud taimsete materjalide väärindamisega. „Kuna ideid laekus konkursile enneolematu hulk, siis otsustasime sel aastal anda võimaluse edasipääsuks lausa 20-le meeskonnale!“  

Negavati konkursile esitasid ideid nii gümnaasiuminoored, kõrg- ja kutsekoolide õpilased kui ka töötavad täiskasvanud, näiteks disainerid ja arhitektid, IT-valdkonna töötajad, õpetajad, fotograafid ja kunstnikud ning tööstusökoloogid ja insenerid. 

4. märtsil valib KIKi ja Keskkonnaministeeriumi töötajatest koosnev hindamiskomisjon saabunud ideede seast kuni 16 parimat, kes pääsevad konkursi teise etappi. Lisaks otsustab hindamiskomisjon need meeskonnad, kes pääsevad rahvahääletusele, mis toimub Negavati kodulehel 5.-8. märtsil. Avalikkus saab valida kaks ideed, kes pääsevad samuti kahekümne parima hulka. Kaks meeskonda on koha juba järgmisesse vooru kindlustanud – nendeks on ühtset kliendikaartide platvormi arendav õpilasfirma Konnekt, kes pääses edasi Eesti õpilasfirmade laadalt, ning jalg- ja tõukerattaid elektriseeriv ÖkoMotion, kes sai edasipääsu sügisel toimunud noorte häkatonilt Empowering Youth: Green Together. Kõik kakskümmend parimat meeskonda teeb KIK avalikuks 9. märtsil.  

Edasipääsenuid ootab 20. ja 27. märtsil ees kahepäevane virtuaalne seminar, kus koolitaja Harald Lepisku käe all ideed juba reaalsemaks vormitakse. Samuti on vahepeal noortel võimalik kohtuda mentoritega, kes ideede arendamiseks nõu annavad. Seejärel valib 8.-9. aprillil konkursi žürii võistkondade esitluste ja projektikavandite põhjal välja kuni kümme nutikamat ja läbimõeldumat ideed, kes pääsevad edasi sisukasse koolitusprogrammi ja saavad oma idee arendamiseks 1000 eurot ning võimaluse võistelda peaauhinna nimel. Parimatest parimad selguvad 8. juunil Negavati superfinaalis, kus esimene koht saab 10 000, teine 5000 ja kolmas 3000 eurot oma idee elluviimiseks. 

KIKi ja Keskkonnaministeeriumi koostöös sündinud konkursile on kaheksa hooaja jooksul laekunud kokku 479 ideed, mida on KIK toetatud kokku 222 000 euroga.  

Konkursi toetajad on Eesti Pandipakend ning Paulig Estonia. Konkursi partnerite ridadesse kuuluvad Rimi Eesti Foods, Ülemiste City, Tehnopol Startup Inkubaator, Luminor, Admiral Markets, Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus ning konkursid Prototron ja Ajujaht.

IDEE

KUIDAS TEKITADA RESSURSISÄÄSTU REVOLUTSIOONI?

Ressursisäästu konkursile Negavatt on oodatud osalema noored vanusevahemikus 18–30 eluaastat, kelle hea idee aitab mõistlikult tegutsedes ressursiefektiivsema ühiskonna poole liikuda. Ka siis, kui pakutav ideelahendus aitab kaasa vaid pisut, on see siiski oluline — iga suur muutus koosneb paljudest väikestest algatustest. Tutvu konkursi detailidega.

AJAKAVA

 

I ETAPP

Ideede esitamine

1. veebruar - 24. veebruar 2021
 

II ETAPP

Ideede arendamise 1. osa

kuni 20 parimat ideed
 

III ETAPP

Ideede arendamise 2. osa

kuni 10 parimat ideed
 

IV ETAPP

Võitjate väljakuulutamine ja rahastamine

8. juuni 2021

AUHINNAD

II etappi pääsenud meeskonnad saavad osaleda kahepäevasel koolitusel.
III etappi pääsenud meeskonnad saavad oma idee arendamiseks 1000 eurot. Lisaks saavad meeskonnad osaleda kolmepäevasel koolitusel oma ala ekspertidega.
Kolm parimat meeskonda saavad projekti elluviimiseks kuni 10 000 eurot. Parimatele meeskondadele antakse välja kuni 1000 euro suurune stipendium, mille meeskond jagab oma liikmete vahel. Lisaks eriauhinnad toetajatelt!

KKK

K: Kes võivad ideid esitada?
V: Ideid saavad esitada kõik, kelle meeskonnaliikmed on ideede esitamise ajal vanusevahemikus 18-30 eluaastat.

K: Mitu liiget võib meeskonda kuuluda?
V: Meeskonda peab kuuluma vähemalt kaks liiget. Ülempiiri meeskonna suuruse osas seatud ei ole. 

K: Milliseid ideid võib esitada?
V: Negavatile esitatava idee puhul võib tegu olla nii toote/teenusega, mis aitab säästa ressursse või algatusega, mis aitab tõsta ressursisäästualast teadlikkust. Ressursse on võimalik säästa nt elektri ja soojuse näol, kuid lisaks on võimalik ressursse säästa ka teistes valdkondades nagu transport, toit, jäätmed, riided, vesi, paber, aeg või muud ressursid. Vaata eelmise aasta võiduideid ja ammuta inspiratsiooni.

K: Mis ajani saab ideid esitada?
V: Ideede esitamine algab 1. veebruaril ning kestab kuni 21. veebruarini 2021.

K: Kas konkursile võib esitada ka rohkem kui ühe projektiidee?
V: Jah. Esita kasvõi kümme!

K: Mul on mitmeid häid ideid, kuid ise ma neid teostada ei taha. Kas ma saan ikkagi konkursil osaleda?
V: Kahjuks mitte. Ideed esitades pead olema valmis selle ka päriselt ellu viima.

K: Kas idee peab olema tehnoloogiline?
V: Ei, kindlasti mitte! Laske oma mõttel vabalt ja piirideta lennata. Oodatud on kõiksugused nutikad ideed, kasvõi kirbuturud, ühised liikumisaktsioonid, mingite asjade kogumised, teavituskampaaniad jms.

K: Mis asi on boot camp?
V: Boot camp on II etappi jõudnud meeskondadele mõeldud 2-päevane koolitus, kus saab ekspertidega koostöös teha ajurünnakuid oma ideede paremaks struktureerimiseks, lihvimiseks, edasiarendamiseks ning kus toimuvad temaatilised ettekanded projektijuhtimise, oma idee turundamise jm idee elluviimiseks vajalikel teemadel. 

K: Kas boot camp'i peab ise kohale minema ja kuidas on lood toitlustuse ja ööbimisega?
V: Transpordi, toitlustuse ning ööbimise pärast ei ole vaja muretseda, sest selle eest hoolitseme meie. Nii boot camp'is kui ka koolitustel peab kohal olema vähemalt üks meeskonnaliige, kuid soovitame alati tulla koos kogu meeskonnaga, sest mitu pead on ikka mitu pead.

K: Kuidas ma tean kas mu idee ka päriselt töötab?
V:  Kui sinu idee valitakse konkursi III etappi ehk 10 parema hulka, siis anname igale meeskonnale idee testimiseks 1000 eurot. Testraha eesmärk on anda võimalus idee väikeses mahus käimalükkamiseks, sealjuures ennetamaks võimalikke tekkivaid probleeme.

K: Kuidas selgitatakse välja võitjad?
V: Võitjad selgitab välja žürii. Võitnud meeskondade liikmeid premeeritakse täiendava rahalise stipendiumiga vastavalt auhinnakohale ning konkursi toetajate poolt välja pandud eriauhindadega. Vaata järgi eelmise aasta superfinaali!

K: Kui mu idee saab auhinnalise koha, siis kas võiduraha (kuni 10 000 eurot) saab meeskond endale?
V: Võiduraha on mõeldud idee elluviimiseks. Võiduraha saab kasutada vaid ideega seotud kulude katteks. Projekti lõppedes peab tehtud kulude kohta esitama aruande ning juhul kui kogu võiduraha ära ei kasutatud, kuulub kasutamata osa tagastamisele. Kõigi võitjatega sõlmitakse toetuse andmise ja kasutamise leping, kus on ära toodud täpsemad tingimused ning võiduraha kasutamise tähtaeg.  

Eestvedajad

 

KESKKONNAINVESTEERINGUTE KESKUS (KIK) on kaasaegsete, tarkade ja mõjusate lahenduste elluviija Eesti keskkonnamaastikul. Selleks töötame välja praktikas rakendatavaid lahendusi, leiame koostöö- ja rahastusvõimalusi nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt, pakume asjalikku teenust ning viime projekte ellu.
KIKi kaasabil on ellu viidud üle 20 000 keskkonnaprojekti toetuste kogusummas enam kui 2 miljardit eurot.

 

 

 

 

KESKKONNAMINISTEERIUM on Eesti keskkonnavaldkonna eestvedaja, kelle põhieesmärk on vastutustundliku suhtumise kujundamine loodusesse ning Eesti inimestele puhta ja looduslikult mitmekesise elukeskkonna säilitamine.

Toetajad

Toetaja ja partner:

   

Partnerid: 

  

   

 

Andmekaitse tingimused

KIKi juhataja kinnitatud isikuandmete töötlemise põhimõtted ( 25.05.2018) kohalduvad ka ressursisäästu konkursile Negavatt. Nendega saab tutvuda SIIN.