PõhuNõu

I koht

Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Tehnikakõrgkool

kokkuhoid: ressurss, transport

 

Kasutame 100% biolagunevaid tooraineid, et valmistada bioinnovatiivsed ühekordsed nõud. Peamise toorainena kasutame eesti põhku, millega loome lisandväärtuse senisele põllumajanduslikule jääkproduktile. Esmaseks eesmärgiks on välja vahetada ühekordsed toiduanumad Tallinna Tehnikaülikoolis ja Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Töötame välja vajaliku tehnoloogia, disaini ning tootmisprotsessid, et tagada jätkusuutilik ja ressursitõhus toode.

Don’t waste food, box it!

II koht

Eesti Kunstiakadeemia

kokkuhoid: ressurss

 

Disainime jätkusuutliku ehk taaskasutatud materjalidest ning biolaguneva (täielikult komposteeritav) toidupakendi, mis sobiks võimalikult paljude eri toitude (nt burger, salat, supp, praad) transpordiks. Materjaliks on 100% taaskäideldud paberist ja puidukiust toodetud pabermass, mida kasutatakse hetkel peamiselt munakarpide, aga ka näiteks ühekordsete nõude ja kassiliivakarpide tootmiseks. Toote eesmärk on teavitada (Tallinna/Eesti) inimesi toidu raiskamisest ja toidujäätmete hulgast ning samuti mittelagunevatest jäätmetest, mis tekivad pideva ühekordsete pakendite kasutamise tagajärjel. Sellist lahendust pakkudes loodame vähendada toiduülejääkide hulka erinevates toitlustusasutustes ning suunata inimesi kasutama plastikpakendite asemel biolagunevaid toidukarpe.

Puuviljakott võtmehoidjaks

III koht

Tartu Ülikool

kokkuhoid: ressurss

 

Asendame väikesed kilekotid korduvkasutatava puuviljakotiga, mis on mugavalt võtmehoidja kujul alati kaasas. Idee on suunatud kõigile, kes käivad toidupoes puu -ja juurvilju ostmas. Sellega lahendame väikeste kilekottide ülekasutamise probleemi ning säästame keskkonda.

Dormat

Euroakadeemia, Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool

kokkuhoid: ressurss

 

Loome üliõpilastele keskkonna, kus nad võivad oma asjade jagamise abil raha teenida ning vajadusel minuti kaugusel olevatelt inimestelt neid ise laenata. Nurgas tolmu koguvad esemed saab panna raha teenima ning tekib võimalus vältida ülearuseid kulutusi asjade ostmisel. Laiemas plaanis soovime rakendusega laieneda üle linna. Meie idee propageerib korduvkasutust, mis omakorda vähendab tarbimist ja rahakulu.

Festera

Hugo Treffneri Gümnaasium

kokkuhoid: ressurss

 

Disainime prügikasti, mis lagundab mikroobide abil biojäätmeid. Protsess on 10 kiirem tänu kahele mikrobioloogilisele ainele, soojustus- ning õhusüsteemile. Seeläbi on biojäätmete käitlemine tunduvalt mugavam, efektiivsem ja ajasäästlikum. Meie toote kasutaja vähendab oluliselt oma ökoloogilist jalajälge, kuna prügi peab välja viima kord 2 kuni 3 kuu jooksul. Protsessi lõppsaadusena tekib toitaineterikas huumus, mida saab ära kasutada lillepotis või koduaias.

Paberivaba lõputöö

Tallinna Ülikool

kokkuhoid: ressurss

 

 

Loome veebilehe lõputööde koondamiseks. Projekti eesmärgiks on saavutada olukord, kus tudengid ei pea lõputöid välja printima ja köitma. Soovime muuta retsensendi elu lihtsamaks - aitaks tema aega ja vaeva kokku hoida, mis läheks paberkandjal töö läbi töötamiseks. Samal ajal soovime luua süstematiseeritud arhiivi, kust tudengid kerge vaevaga tehtud töid otsida ja lugeda saavad. Lisaks ka võimalus töid kiirelt alla laadida, et neid vajaduse korral kolmanda osapoolega jagada.
 

 

 

Pargi ratas!

Tallinna Tehnikakõrgkool

kokkuhoid: ressurss

 

Ehitame kooli juurde korraliku rattaparkla, et tudengitel ja ka koolitöötajatel oleks turvaline koht, kuhu oma ratas jätta. Rattaparkla hakkab asuma turvaliselt kooli parklas ja on kasutatav aastaringselt. Tänu meie rattaparkla efektiivsusele ja heale disainile jääb see kiirelt silma ning kutsub järjest rohkem inimesi vahetama kõndimise, ühistranspordi ja auto rattaga sõitmise vastu. Pargi ratas ja säästa tervist, raha, loodust!

PlastIT

Eesti Maaülikool

kokkuhoid: soojus, elekter, ressurss

 

Töötame välja modulaarse seadmete komplekt, millega on võimalik kuumtöötluse ja survetöötluse põhjal anda plastmassile uus kuju ja vorm. Seadmetena valmivad plasti purusti, filamendi ekstruuder kui ka survevalumasin. Valminud seadmed loodetakse ühendada Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi taastuvenergia võrku, kus toodetakse energiat nii tuulegeneraatoriga kui ka päikesepaneelidega. Lisaks loome kampaania, mille käigus suuname Eesti Maaülikooli linnakus viibivaid inimesi oma plastjäätmeid kogumispunktidesse viima. Kampaania eesmärk on tagada keskkonnasõbralik linnak, kust plastmassi kui prügi oleks minimaalselt.

 

RePaper

Tallinna Tehnikaülikool

kokkuhoid: ressurss

 

Loome TTÜ territooriumile paberi kogumise punkti. Kindla paberikoguse eest saab tudeng koodi, mille abil saab ta TTÜ sööklast sooja joogi tasuta või allahindlusega. Meie ideest saavad kasu nii tudengid kui õppejõud. Samuti aitab idee säästa ressursse ning tõsta teadlikkust.

Renditopsi süsteem

Tallinna Tehnikaülikool

kokkuhoid: ressurss

 

Töötame välja korduvkasutatavate plasttopside süsteemi TTÜ kohvikutesse. Taaskasutatavat plastikust topsi on võimalik omale pandiraha eest “rentida“. Kui jook on joodud, ei viska klient topsi prügikasti, vaid taaskasutab seda (ehk jätab endale kasutamiseks ja selle võrra kasutab vähem papist kaasaostetavaid kohvitopse) või viib selle tagasi ükskõik millisesse kohvikusse, kus ta saab oma pandiraha tagasi. Topsid pestakse kohvikus kohapeal puhtaks ja lastakse taas ringlusesse. Säästame ressurssi, kuna papptopside tegemine on üsna ressursimahukas, nendest lahtisaamine tülikas. Korduvkasutatavaid plasttopse kasutades suurendame ka teadlikkust, mis omakorda tulevikus viib üleüldise rohelisema mõtteviisini, vähemalt TTÜ linnakus.