Karbiketrajad

I koht

Tartu Ülikool

kokkuhoid: ressurss

 

Töötleme laborites kasutatavate pipetiotsikute karbid ümber 3D-printerite filamendiks. Korraldame polüpropüleenist (PP) jäätmete liigiti kogumise juba jäätmete tekkekohas. Kogume jäätmed ning purustame need suuremate kogustena Tartu jäätmekäitlusettevõttes graanuliteks. Sulatame PP graanulid 3D-printeri filamendiks ja turustame.

Loobu topsingust!

II koht

Tallinna Ülikool

kokkuhoid: ressurss

 

Sisustame ülikooli populaarseimad kohvikud antitopsingu jaamadega, mis võimaldavad isiklikke kohvianumaid kohvikus hoiustada ning neid sealsamas pärast kasutamist loputada. Sellisel moel vähendame muu hulgas jäätmeteket ning pakume kasutajatele soodsamat kohvihinda.

SmartVent

III koht

TTÜ Tartu Kolledž

kokkuhoid: soojus, elekter

 

Varustame klassiruumid väikeste soojustagastite ventilatsioonisüsteemidega, mis aitavad hoida kokku küttekuludelt ja suurte ventilatsioonisüsteemide paigalduselt. Soojustagasti ventilatsioonisüsteemid tagavad, et väljaminevalt soojalt õhult antakse soojusenergia üle sissetulevale värskele õhule. Seetõttu hoiame kokku sissetuleva õhu soojendamise energialt.

Energiasääst tualettruumides

Tallinna Tehnikakõrgkool

kokkuhoid: elekter, ressurss

 

Soovime vähendada energiatarbimist kooli tualettruumides vahetades välja vanad segistiotsikud ning kätekuivatid. Võtame kasutusele aeraatortehnoloogial põhinevad vett säästvad kraaniotsikud, kus segistis voolav vesi segatakse õhumullidega. Uued energiasäästlikud ja efektiivsed kuivatid kuivatavad käed kiiremini ja seetõttu ei teki vajadust kuivatuspaberi järele.

Kanalisisene vertikaalne tuulegeneraator

Tallinna Tehnikaülikool

kokkuhoid: elekter, ressurss

 

Soovime ehitada korstna sisse tuulegeneraatori. See on tavalisest tuulegeneraatorist  kolm korda efektiivsem ning ka mitmeid kordi odavam. Kõik see tähendab kokkuhoidu nii vajaminevatest ressurssidest (tsement ja metall) kui ka energiast. Tekkiva elektrienergia on suuname ülikooli valgustitesse.

Luminofoorlambid asendada LED Torudega

TTÜ Tartu Kolledž, Tallinna Tehnikakõrgkool, Tallinna Tehnikaülikool

kokkuhoid: soojus, elekter, ressurss

 

Koolides on tavaliselt valgustuseks luminofoorlambid, mis on tavaliselt elavhõbe-madalrõhu-gaaslahenduslambid. Soovime asendada kõik katki minevad luminafoorlambid LED torudega. Säästame raha, energiat ja loodust.

 

Lämmastikku ja sooja

Tartu Ülikool

kokkuhoid: soojus, elekter, transport

Paljudes laborites ja tööruumides on õhukonditsioneerid, mis isegi Eesti suvetingimustes pidevalt töötavad, kulutades elektrit ruumide jahutamiseks. Samad laborid vajavad tihtipeale erinevates katsetes ka vedelat lämmastikku. Meie plaan on lahendada ühe hoobiga mõlemad probleemid - tagada laboritele pidev vedela lämmastiku olemasolu, et seda poleks vaja veoautodega kohale vedada. Samuti kindlustame ruumide jahutuse sobiva temperatuurini, kasutades selleks samuti vedelat lämmastikku.

Miinus 1°

Tallinna Tehnikakõrgkool

kokkuhoid: soojus, elekter

 

Meie idee seisneb kooli igapäevasete soojuskulude langetamises ning seeläbi energia säästmises. Projekt koosneb kolmest etapist: 1) soojusenergia kasutamise optimeerimine koos üldise ruumitemperatuuri langetamisega ühe kraadi võrra, 2) öörahu seadistamine elektroonikaseadmetele, 3) teavituskampaania "Kargem on kergem".

Tark Valgustus

Tartu Ülikool

kokkuhoid: elekter

 

Soovime kasutada ülikooli hoonetes ja ühiselamutes valgust mõistlikult ja ressursisäästlikult. Võtame kasutusele valgussensorid, mis mõõdavad luksides (Lux) kui hele või pime on ruum ning annavad märku, kui suur peaks olema lampide intensiivsus. Paigaldame ülikooli hoonetes liikumise peale reageerivad valgustid, mis lülituvad sisse ainult siis, kui seda on vaja. Võtame kasutusele energiat säästvad lambid.

Terviseraja mõju psüühikale

Tallinna Ülikool

kokkuhoid: soojus, elekter, ressurss

 

Teeme ülikooli juurde siseterviseraja. Seda kasutades saavad kõik tudengid ja ülikooli töötajad hea enesetunde. Meie omakorda saame projekti meeskonnaga uurida ja mõõta, kuidas terviseraja kasutamine mõjub selle tarvitajate energiale. Kokkuvõttes aitab terviserada tõsta tudengite ja töötajate vaimse töö tõhusust.