Võta kraanist!

I koht

Tartu Ülikool

kokkuhoid: ressurss

Võistkond soovib ülikoolis viia läbi mitmetahulise kampaania, et panna tudengeid ja õppejõude poest ostetud pudelivee asemel tarbima kraanivett.

 

Köökide soojusebilansi optimiseerimine

II koht

Tallinna Tehnikaülikool

Kokkuhoid: Soojus, elekter, ressurss

Kõikides tööstuslikes köökides on väljatõmbe süsteemid, mis eemaldavad ruumist reostatud sooja õhku. Võistkond soovib ära kasutada kooli köögis õhupuhastamise käigus tekkivat jääksoojust ning talvel selle abil soojendada kööki sisse tulevat värsket õhku ning suvel soojendada kraanivett. 

Keskkonnasõbralik jõusaal tudengitele

III koht

Tartu Ülikool

Kokkuhoid: soojus, elekter, ressurss

Idee sisuks on luua Tartu Ülikooli spordihoonesse jõusaal, mida tudengid saaksid tasuta kasutada ning kus oma tegevusega toota elektrit. Nimelt plaanib meeskond ühendada jõusaali masinad generaatoritega.

 

RING

Eesti Kunstiakadeemia

Kokkuhoid: ressurss

Idee autorid loovad Eesti Kunstiakadeemias ringmajanduse mikromudeli. Nad plaanivad kaardistada koolis tekkivad materjalijäägid ning luua organiseeritud süsteemi, mille abil tudengid saavad tekkinud jääke oma projektides taaskasutada. 

 

Igast sammust saagu särtsu!

Tartu Ülikool

Kokkuhoid: elekter

Idee on toota kõndimise abil elektrit. Selleks soovitakse rakendada Tartu ülikoolilinnakus maailmas välja töötatud tehnoloogiat „PaveGen“. Tegemist on maapinnal asetsevate plaatidega, millele astudes muundub sammudes olev energia elektriks.

Rohelabor

Tartu Ülikool

Kokkuhoid: ressurss, transport ja elekter

Idee abil juurutatakse Tartu Ülikooli teaduslaborites keskne haldamisteenus. Tänu sellele saab hoida ressursse ja energiat kokku näiteks laborites kasutatavate kemikaalide või igapäevaste tööprotsesside arvelt, kuna iga labor ei pea ennast üksinda majandama.

Kasutame taas

Kokkuhoid: soojusenergia

TTU Virumaa kolledz

Meeskond paigaldab köögi ventilatsiooni ja nõudepesumasinasse soojusvaheldid – vastavad seadeldised, mis aitavad tekkinud üleliigset soojust taaskasutada toidunõude pesuks.