*Negavatt on teoreetiline energiaühik, mis väljendab säästetud energiavõimsust.
Negavatt on energia- ja ressursisäästukonkurss, kuhu ootame tudengite nutikaid projektiideid, mis aitavad vähendada ressursi- ja energiakulu oma ülikoolis. 

 

Milliseid ideid saab esitada? Kes saavad ideid esitada? Kui kaua? Ja muudele olulistele küsimustele leiad vastuse siit.

Aktuaalne

Uudised

25.05.2017

Parim Negavati meeskond teeb põhust nõusid

Eile õhtul, 24. mail selgitati Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) tudengite ressursisäästukonkursi Negavatt finaalis välja 3 parimat projekti, mille eestvedajad said 10 000 eurot, et oma idee päriselt teoks teha.

Esikoha sai Tallinna Tehnikakõrgkooli ja Tallinna Tehnikaülikooli võistkond PõhuNõu, kes toodab Eesti põhust biolagunevad ühekordseid nõusid, luues lisandväärtuse senisele põllumajanduslikule jääkproduktile põhule.

Teisele kohale tuli Eesti Kunstiakadeemia meeskond Don´t waste food, box it!, kes arendab taaskasutatud materjalidest biolagunevat toidupakendit. Kolmandale kohale jõudis Tartu Ülikooli projekt Poko. Nemad toodavad kergesti stiilseks võtmehoidjaks kokkuvolditavat korduvkasutatavat poekotte asendamaks õhukesi kilekotte.

Žürii liikme ja KIKi juhataja Veiko Kaufmanni sõnul tagas kolmele võidumeeskonnale edu, et nende ideed olid kõige enam detailideni läbi mõeldud ja testperioodil kõige kaugemale jõudnud. „Nutikad lahendused ja suurelt mõtlemine oli see, mis selle aasta võitjate ideedest läbi kumas. Rõõm oli näha, et võidumeeskondades oli teotahet ja usku oma ideesse. Alahinnata ei saa ka nende projektide keskkonnasäästu osa.“

Tartu Erinevate Tubade Klubis toimunud superfinaalis võtsid omavahel mõõtu 10 ideed, kes pääsesid finaali 47 konkursile esitatud projekti seast. Žüriisse kuulusid KIKi juhataja Veiko Kaufmann, SEI Tallinna Keskuse juhataja Lauri Tammiste, Prototroni konkursi korraldaja Jana Pavlenkova, Cleantech ForEst tegevjuht ja Climate Launchpad Eesti korraldaja Erki Ani ja teadliku elustiilipoe Slow eestvedaja Helen Puistaja.

Täpsemalt saab auhinnatud ideedega tutvuda Negavati kodulehel ja Facebooki lehel, kust leiab võidumeeskondade videod.

Konkurssi Negavatt toetavad Paulig Coffee Estonia, Empower 4Wind , Eesti Pandipakend, Pärnu Vesi, Keila Vesi, Emajõe Veevärk, Club-Mate Eesti ja Good Mood Food.

Negavatt on SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) ja Keskkonnaministeeriumi koostöös sündinud konkurss, mille eesmärk on tõsta energia- ja ressursialast teadlikkust ning innustada tudengeid välja pakkuma lahendusi, mis aitavad ülikoolides ressursse säästa. Ideeks võib olla nii toode, teenus, tehnoloogiline lahendus, meetod kui ka kampaania, mis muudab mõtteviisi ja seeläbi ka käitumist.

IDEE

KUIDAS TEKITADA ÜLIKOOLILINNAKUS RESSURSISÄÄSTU REVOLUTSIOONI?

Energia- ja ressursisäästukonkursile Negavatt on oodatud osalema kõrgemate õppeasutuste meeskonnad, kelle hea idee aitab oma haridusasutuses või ülikoolilinnakus mõistlikult tegutsedes ressursiefektiivsema ühiskonna poole liikuda. Ka siis, kui pakutav ideelahendus aitab kaasa vaid pisut, on see siiski oluline — iga suur muutus koosneb paljudest väikestest algatustest. Tutvu konkursi detailidega.

AJAKAVA

 

I ETAPP

Projektiideede esitamine:

3. veebruar 2017 -
3. märts 2017
 

II ETAPP

Projektiideede testimine:

11. märts 2017 -
11. mai 2017
 

III ETAPP

võiduprojektide väljakuulutamine ja rahastamine:

24. mai 2017
 

IV ETAPP

Projekti elluviimine haridusasutustes:

kuni 2017. aasta lõpuni

AUHINNAD

I ETAPP

Kõik osalejad saavad endale väärt kogemuse! Projekti käivitades ja arendades omandate kindlasti väärt teadmisi ja kohtute mõtte- kaaslastega, kellega saate edaspidi muid algatusi ellu kutsuda.

II ETAPP

Teise vooru pääsenud meeskonnad saavad oma idee testimiseks 1000 eurot. Lisaks saavad võistkonna liikmed osaleda 2-päevasel koolitusel, kohtuda mentoritega ning osaleda ekskursioonidel.

III ETAPP

2-4 parimat meeskonda saavad projekti elluviimiseks kuni 10 000 eurot. Parimatele meeskondadele antakse välja kuni 1500 euro suurune stipendium, mille meeskond jagab oma liikmete vahel. Lisaks eriauhinnad toetajatelt!

Eestvedajad

KESKKONNAINVESTEERINGUTE KESKUS (KIK) hoiab tervet elukeskkonda, väärtustab puhast loodust ning säästvat arengut. Juhtiva keskkonnaabi ja -investeeringute suunajana rahastab KIK erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks. Kokku on KIKist kuueteistkümne aastaga toetust saanud üle 19 tuhande projekti.

KESKKONNAMINISTEERIUM soovib luua Eesti arengule sellised eeldused ja tingimused, mis tagavad meie liigirikka looduse ja puhta elukeskkonna säilimise ja kindlustavad loodusvarade säästliku kasutamise.

Toetajad

Peasponsor:

 

 

 

 

 

 

Paulig Coffee Estonia AS on Paulig Groupi kohvidivisjoni kuuluv ettevõte, mis tegeleb kohvi ja kohvilahenduste müügi ja turundusega Eestis. Aastal 1876 asutatud Paulig on tänaseni perefirma. Meie visioon on olla atraktiivne Euroopa ettevõte, mis innustab tarbijaid maitsma uusi maailma maitseid. Ettevõtte peakontor ja kohvitehas asuvad Helsingis Vuosaari linnaosas.

 

Sponsorid:

Empower 4Wind OÜ on Empower AS tütarettevõttena kogenuim tuuleelektrijaamade hooldusettevõte Eestis, hooldades ca 70 % eksisteerivatest parkidest. Meie eesmärk on olla parim tuuleparke hooldav ettevõte Eestis pakkudes võimalikult laiapõhjalist tuuleturbiinide hooldus- ja remonditeenust nii turbiinide tootjatele kui ka tuuleparkide arendajatele.Meie hooldada on täna järgnevad tuuleelektrijaamad: Aulepa, Vanaküla, Viru – Nigula, Aseri ja lisaks üksikuid tuulikuid üle Eesti. Lisaks teostame korralisi hooldusi erinevates tuuleparkides Rootsis.


Eesti Pandipakend on 2005ndal aastal loodud ja Keskkonnaministeeriumi poolt akrediteeritud tootjavastutusorganisatsioon. Meie ülesandeks on üle-eestiliselt korraldada pandiga joogipakendite kogumist ja taaskasutamist. Tegeleme vee, karastusjoogi, õlle ja lahja alkohoolse joogi plastik-, klaas- ja metallpakendite logistika, loendamise, sorteerimise ja taaskasutuseks ettevalmistamisega.

 

 

AS Pärnu Vesi põhitegevusaladeks on klientide varustamine joogiveega ning reovee ärajuhtimine ja puhastamine. Ettevõte on määratud vee-ettevõtjaks Pärnu linnas, Paikuse ja Audru ning Tahkuranna (Kalevi tänaval) vallas ning võtab vastu reovett ja varustab joogiveega Sindi linna ja Sauga valda ning võtab vastu reovett Tahkuranna vallast.

 

AS Keila Vesi põhitegevusalaks on klientide varustamine joogiveega ning reovee ärajuhtimine ja puhastamine. Ettevõtte tegevuspiirkonna moodustab Keila linn ja Keila valla Tammermaa elamurajoon. AS Keila Vesi kõik aktsiad kuuluvad Keila linnale.

 

AS Emajõe Veevärk on 2004. aastal 22 omavalitsuse poolt loodud organisatsioon. Ettevõte osutab veeteenust 70 asulas, mis asuvad 3 maakonna 21 omavalitsuses. Ettevõtte eesmärgiks on tagada jätkusuutlik majandamine läbi kvaliteetse veeteenuse pakkumise ning ressursisäästliku tarbijakäitumise juurutamine. 

 

Toetajad:

 

Kaasamõtlejad:

 

SA Tallinna Teaduspark Tehnopol on teadus- ja ärilinnak, mis pakub kasvu- ja tegutsemiskeskkonda ning äriarendusteenuseid tehnoloogiaettevõtetele. Tehnopol toetab uute perspektiivsete tehnoloogiate kasutuselevõttu ja kiirendab tehnoloogiapõhiste ettevõtete arengut läbi Prototroni ja Startup Inkubaatori programmi ning IKT, rohetehnoloogia ja tervisetehnoloogia valdkonna äriteenuste. Ärilinnak on pidevas arengus ning täna tegutseb siin ligi 210 kasvavat tehnoloogiaettevõtet, millele lisandub igal kuul uusi alustavaid startup ettevõtteid. 

 

Hoiame Kokku Grupp OÜ on mitmekülgseid energiasäästulahendusi pakkuv ettevõte, mis koosneb Tallinna Tehnikaülikooli inseneridest. Oma eesmärgiks oleme seadnud viia Eesti kodude ja äriettevõtete energiasäästmine uuele tasemele. Valdkonna spetsialistidest koosnev meeskond suudab leida just Teile sobivad elektri-, vee-, valguse- ja küttesäästmis- ning monitoorimislahendused. Olles tegutsenud oma valdkonnas juba üle viie aasta, on edukalt viidud lõpuni sadu energiasäästualaseid projekte, mis on tarbijatel aidanud kokku hoida kümneid ja sadutuhandeid eurosid. Võib julgelt väita, et Hoiame Kokku Grupp on number üks energiasäästualaste terviklahenduste pakkuja Eestis.

Ideelabor pakub praktilist ettevõtlusõpet ideest ärimudelini, kaasates startup maastikul kogenud mentoreid. See on koht, kus teotahtelised inimesed saavad üheskoos leida põnevatele probleemidele uudseid ja häid lahendusi. Ideelaborisse on oodatud kõik, kes tahavad leida oma teadmistele praktilist rakendust ning tutvuda ja töötada koos inimestega erinevatelt erialadelt nii ülikooli seest kui väljast.

 

Prototron pakub parimatele riist- ja tarkvara ning energiatõhususe meeskondadele tasuta mentorlusprogrammi ja raha kuni 10’000€ ilma osalust vastu võtmata. Idee esitamise tähtaeg 1. märts - anna oma ideele kuju, enne kui keegi teine sellega rikkaks saab!

 

 
 

Bioteaduste Üliõpilaste Selts on organisatsioon, mis koondab enda alla bakalaureuse, magistri ja doktoritaseme bioteaduste üliõpilased. Seltsi peamisteks eesmärkideks on bioteadusi õppivate tudengite erialaste oskuste ning vastava õppe- ja teadustöö arendamine. Sealjuures on Seltsi visiooniks kujundada töö- ja teadusmaastikul konkurentsivõimeline isik, kes lähtub Ülikooli ja Seltsi poolt kaasa antud väärtustest ning suudab tänapäeva ühiskonnas rakendada erialaseid oskusi ja teadmisi. Eesmärkideni jõudmiseks on loodud 6 töögruppi ja liikmehalduse ning disaini töörühm, kes igapäevaselt nende elluviimiseks tööd teevad. 

 

Mektory on TTÜ Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus, mille eesmärk on tuua kokku tudengid, teadlased ja ettevõtted. Mektorys on olemas ruumid kohtumisteks ning laborid prototüüpimiseks, mida kõik saavad kasutada. See kõik kokku loob keskkonna uute ideede tekkimiseks ja teostumiseks.

 

Eestis tegutseb ABB alates 1992. aastast, ettevõtte tegevus jaotub kahte valdkonda: tootmine (generaatorid, ajamid, taastuvenergiaseadmed, elektrikilbid, komplektalajaamad) ning müük (ülekandevõrkude ja jaotusalajaamade projektid, kesk- ja madalpingeseadmed, automaatikaprojektid, robotid, korrashoiuteenused). ABB on pälvinud viis korda (2007, 2008, 2009, 2011, 2014) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt välja antava „Aasta Välisinvestori“ auhinna ning korra (2008) Eesti parimale ettevõttele määratava „Ettevõtluse Auhinna“.

 

 

KKK

K: Milliseid ideid võib esitada?
V: Negavatile esitatava idee puhul võib tegu olla nii lihtsa kuid nutika ideega nt tarbimisharjumuste ümberkorraldusel kui ka tehnoloogilise insenerlahendusega ülikooli energiasäästlikumaks muutmisel. Energiat on võimalik kokku hoida nt elektri ja soojuse näol, kuid lisaks on võimalik energiat säästa ka teistes valdkondades nagu transport, toit, jäätmed, riided, vesi, paber, aeg või muud ressursid. Esitatava idee ainukeseks kriteeriumiks on, et seeläbi väheneks ressursi- või energiakulu ülikoolis või selle linnakus. Vaata eelmise aasta võiduideid ja ammuta inspiratsiooni.

K: Kas idee peab olema tehnoloogiline?
V: Ei, kindlasti mitte! Laske oma mõttel vabalt ja piirideta lennata. Oodatud on kõiksugused nutikad ideed, kasvõi kirbuturud, ühised liikumisaktsioonid, mingite asjade kogumised, teavituskampaaniad jms.

K: Mida tähendab fookusteema?
V: Fookusteema on justkui väike spikker ja suunanäitaja neile, kellel veel oma ideed ei ole, kuid kes tahaksid kindlasti konkursil osaleda.
Sel aastal on konkursil eraldi fookusena vee- ja toiduga seotud teemad. Too oma ülikooli mahetoit või anna oma koolikaaslastele teada, kust pärinevad koolikohviku kartul, peet või lambaliha. Või võta luubi alla hoopis kohvi ning teega seotud teemad- ühekordsed topsid (kui palju neid tekib sinu koolis? kas sellele oleks ka alternatiivi?), segamispulgad, kohviaparaadid (kiiremaks ja energiasäästlikumaks?), teepakid/kohvipuru/kohvikpaks (leia sellele uus kasutusvõimalus näiteks uue materjali või muul viisil ringlussevõtu näol). 

K: Mul on mitmeid häid ideid, kuid ise ma neid teostada ei taha. Kas ma saan ikkagi konkursil osaleda?
V: Kahjuks mitte. Ideed esitades pead olema valmis selle ka päriselt ellu viima.

K: Kas konkursile võib esitada ka rohkem kui ühe projektiidee?
V: Jah. Esita kasvõi kümme!

K: Mis ajani saab ideid esitada?
V: 3. märtsini.

K: Kas õppejõud võivad ka projektiideega kaasatud olla?
V: Jah, võivad küll. Kindlasi peab aga meeskonnaliikmete hulka kuuluma vähemalt 1 tudeng.

K: Kas meeskonnas peavad olema vaid ühe kursuse/kooli tudengid?
V: Ei pea. Oodatud on ka kursuste- ning ülikoolideülesed meeskonnad. Meie jaoks on oluline, et Sinu meeskonnal on piisavalt kompetentsi, et idee edukalt ellu viia. 

K: Kas ideid saavad esitada ka kutsekoolide õpilased?
V: Jah.

K: Mitu liiget võib meeskonda kuuluda?
V: Meeskonda peab kuuluma vähemalt kaks liiget, kellest vähemalt 1 on tudeng. Ülempiiri meeskonna suuruse osas seatud ei ole. 

K: Kuidas ma tean kas mu idee ka päriselt töötab?
V:  Kui sinu idee valitakse kuni 12 parema hulka, siis anname igale meeskonnale idee testimiseks 1000 eurot. Testraha eesmärk on anda võimalus idee väikeses mahus käimalükkamiseks, sealjuures ennetamaks võimalikke tekkivaid probleeme.

K: Mis asi on boot camp?
V: Boot camp on finaali jõudnud meeskondadele mõeldud 2-päevane koolitus, kus saab mentoritega koostöös teha ajurünnakuid oma ideede paremaks struktureerimiseks, lihvimiseks, edasiarendamiseks ning kus toimuvad temaatilised ettekanded projektijuhtimise, oma idee turundamise jm idee elluviimiseks vajalikel teemadel. Vähemalt 1 meeskonnaliikme osalemine boot camp'il on kohustuslik.

K: Kas boot camp'i peab ise kohale minema ja kuidas on lood totitlustuse ja ööbimisega?
V: Transpordi, toitlustuse ning ööbimise pärast ei ole vaja muretseda, sest selle eest hoolitseme meie.

K: Kuidas selgitatakse välja võitjad?
V: Võitjad selgitame välja 24. mail, Negavati konkursi superfinaalis, kus finaali jõudnud võistkonnad astuvad žürii ette ning presenteerivad oma ideed. Superfinaalis saadud punktiskooride tulemusena kuulutame välja kuni 4 võitnud meeskonda. Võitnud võistkondade liikmeid premeeritakse täiendava rahalise stipendiumiga kokku kuni 1500 eurot ühe võistkonna kohta ning konkursi toetajate poolt välja pandud eriauhindadega. Kiika lühikest videokokkuvõtet eelmise aasta superfinaalist.

K: Kui mu idee saab auhinnalise koha, siis kas võiduraha (kuni 10 000 eurot) saab meeskond endale?
V: Võiduraha on mõeldud idee elluviimiseks vastavalt esitatud eelarvele. Võiduraha saab kasutada vaid ideega seotud kulude katteks. Projekti lõppedes peab tehtud kulude kohta esitama aruande.