Osale!

Mis on idee sisu? Kellele on idee suunatud? Kes on kasusaaja? Millist energia- ja või ressursisäästuprobleemi idee teie ülikoolis lahendab? Selgita lühidalt, kuidas tagab meeskond idee elluviimise? Milliseid tegevusi plaanite ette võtta idee teostamiseks?