STRUKTUUR

Konkurss korraldatakse mitmes etapis. Nelja kuu jooksul arendatakse parimatest ideealgatustest välja korralikud elluviidavad projektid. Enne osalemist tutvu kindlasti ka konkursi reglemendiga

I ETAPP

Projektiideede esitamine:
3. veebruar - 3. märts 2017

Projektiideede esitamise tähtaeg on 3. märtsil 2017. Seejärel valib Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) poolt kokku kutsutud hindamiskomisjon laekunud ideede hulgast välja kuni 12 parimat, mis saavad edasi konkursi teise etappi. KIK teavitab võistkondi valiku tulemustest hiljemalt 10. märtsiks 2017. 

 

II ETAPP

Projektiideede testimine:
11. märts - 11. mai 2017

KIK sõlmib järgmisesse etappi jõudnud võistkondade esindajatega stipendiumilepingu, mille alusel saab iga võistkond oma käsutusse 1000 eurot, millega rahastada projektiideede väikesel skaalal testimist. Teise etapi algul määratakse igale võistkonnale mentorid, kes abistavad neid ideede testimisel ja edasiarendamisel. Lisaks osalevad võistkonnad 2-päevasel koolitusel, kus kuulatakse erinevaid temaatilisi ettekandeid ja osaletakse inspireerivatel ekskursioonidel. Teises etapis peab iga võistkond teostama oma projektiidee väikesel skaalal haridusasutuses, mida esindatakse. Võistkond peab arvutama projekti täiemahulisel elluviimisel säästetava energiahulga, kasutades selleks etteantud arvutusmetoodikat. Arvutuse argumentidena tuleb kasutada väiksel skaalal praktikas saavutatud tulemusi. Võistkond koostab kirjaliku projektikavandi KIKi poolt etteantud vormis. Lisaks loob iga võistkond 2-3 minutilise videoklipi oma projekti tutvustamiseks.

 

III ETAPP

Tööde hindamine, võiduprojektide väljakuulutamine ja rahastamine:
11. mai — 24. mai 2017

Hindamise käigus kutsub KIK iga võistkonna esitlema ja kaitsma oma projektikavandit ülevaatliku ettekandega. Kaitsmise käigus esitavad hindajad võistkondadele küsimusi, et saada paremat ülevaadet kavandatavatest eesmärkidest, tegevustest ja eelarvelisest maksumusest. Hiljemalt 24. mail 2017 korraldab KIK Negavati konkursi lõppürituse, kus võistkonnad astuvad žürii ette. Lõppüritusel saadud punktiskooride tulemusena kuulutab KIK välja kuni 4 võitnud meeskonda, keda auhinnatakse projektide realiseerimiseks mõeldud rahaga kokku summas kuni 30 000 eurot (ühele meeskonnale maksimaalselt määratav auhind on 10 000 eurot). Võitnud võistkondade liikmeid premeeritakse täiendava rahalise stipendiumiga kokku kuni 1500 eurot ühe võistkonna kohta ning konkursi toetajate poolt välja pandud eriauhindadega.

 

ARVUTAMINE

Negavatte võib koguda, tehes targemaid valikuid väga erinevates valdkondades: toit, transport, valgustus, ressursside nagu paber ja vesi säästlik kasutamine või ka näiteks prügi vältimine või oskuslikum käitlemine. Samuti on võimalik negavatte koguda, optimeerides olemasolevat ruumikasutust või tuues mõne teenuse lõpptarbijale lähemale.

Selleks et kõik ideed oleksid omavahel võrreldavad, tuleb erinevate ressursside sääst taandada ühele ühikule – taastumatutest allikatest pärineva energiahulga säästule ühe aasta jooksul. Ära muretse – seda ei pea sa üksi tegema. Arvutused aitab korrektselt koostada Negavati konkursi vastav ekspert, kelle poole sa võid konkursi teise etappi kvalifitseerudes igal ajal pöörduda.

Infot selle kohta, kus on võimalik vähem või rohkem säästa, annab sulle

Negavattide arvutamise tabel.

 

LAE ALLA

HINDAMINE

Ideekonkursilt edasipääsejad valib välja spetsiaalselt kokku kutsutud komisjon. Oma otsused langetab komisjon, toetudes reglemendis toodud kriteeriumidele, kusjuures projektiideede osahinded ja üksikute hindajate hinnangud ei kuulu avalikustamisele.

Negavati konkursi võitjad selgitatakse välja kombineeritud hindamise alusel, kus arvesse lähevad nii esitatud projektiplaani kvaliteet kui ka lõppüritusel žürii poolt antud punktid. Projekte hindab esimeses etapis Negavati hindamiskomisjon ja teises etapis KIKi poolt kokku kutsutud žürii. Žürii liikmeteks plaanitakse kutsuda 4-6 Eestis energeetikaga seotud eksperti või arvamusliidrit.