STRUKTUUR

Konkurss korraldatakse mitmes etapis. Enne osalemist tutvu kindlasti ka konkursi reglemendiga!

I ETAPP

Ideede esitamine
Ideede esitamise tähtaeg on 21. veebruar 2021. Eelhindamiskomisjon valib laekunud ideedest välja kuni 13 ideed. Rahvahääletuse põhjal valitakse välja kuni kaks ideed, mis pääsevad edasi konkursi järgmisesse etappi.
 

II ETAPP

Ideede arendamise 1. osa
Kõikidele II etappi pääsenutele toimub 2-päevane tasuta koolitus idee paremaks sõnastamiseks, esitlemiseks ning arendamiseks. Etapi lõpus koostab iga meeskond  kirjaliku projektikavandi KIKi poolt etteantud vormis, mille põhjal valitakse välja kuni 10 paremat ideed, mis pääsevad järgmisesse etappi.
 

III ETAPP

Ideede arendamise 2. osa
KIK sõlmib järgmisesse etappi jõudnud võistkondade esindajatega stipendiumilepingu, mille alusel saab iga võistkond oma käsutusse 1000 eurot, millega rahastada ideede väikesel skaalal testimist. Meeskonnad saavad oma idee arendamiseks kasutada ekspertide abi. Etapi lõpus koostab iga meeskond kirjaliku projektikavandi KIKi poolt etteantud vormis. Lisaks loob iga võistkond 2-3 minutilise videoklipi oma projekti tutvustamiseks. 
 

IV ETAPP

Võitjate väljakuulutamine ja rahastamine
8. juunil 2021 korraldab KIK Negavati konkursi finaalürituse, kus võistkonnad astuvad žürii ette. KIK kuulutab välja 3 võitjat, keda auhinnatakse projektide realiseerimiseks kuni 10 000 euroga. Võitjaid premeeritakse täiendava rahalise stipendiumiga kokku kuni 1000 eurot ühe meeskonna kohta ning konkursi toetajate poolt välja pandud eriauhindadega.

 

ARVUTAMINE

Negavatte võib koguda, tehes targemaid valikuid väga erinevates valdkondades: toit, transport, valgustus, ressursside nagu paber ja vesi säästlik kasutamine või ka näiteks prügi vältimine või oskuslikum käitlemine. Samuti on võimalik negavatte koguda, optimeerides olemasolevat ruumikasutust või tuues mõne teenuse lõpptarbijale lähemale.

Infot selle kohta, kus on võimalik vähem või rohkem säästa, annab sulle

Negavattide arvutamise tabel.

 

LAE ALLA